MALTA’DA HASTANE YATIRIMI

T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a, Malta Hükümeti ile Barts and the London School of Medicine and Dentistry arasında 18 Mart 2015 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile, adıgeçen okulun ilk yurtdışı kampüsünü Malta’nın Gozo Adası’nda açacağı, bu çerçevede ilk öğrenci alımına Eylül 2016’da başlanacağı, diğer taraftan, Enerji ve Sağlık Bakanı Konrad Mizzi tarafından Gozo Hastanesi’nin 200 milyon Euro’luk bir yatırımla tam teşekküllü bir hastaneye dönüştürüleceği ve Malta adasındaki St. Luke’s Hastanesi’nin ise işlevsel hale getirileceği iletilmiştir.

 

Yazıda devamla, 20 Mart 2015 tarihinde, yukarıda sözü edilen hastanelerde sağlık merkezleri geliştirilmesi ihalesinin özel bir yatırımcıya verileceği, söz konusu sağlık merkezlerinin kurulması ve işletilmesi için gerekli sermayeyi sağlamaya istekli firmalara yönelik ihale için teklifte bulunma çağrısının 10 gün içinde yayınlanacağı, hükümetin yıl sonuna kadar ihaleyi vereceği firmayı belirleyeceği, finansmanı sağlayacak şirketlerin karşılık olarak hastanede yatak ve hizmet ücretlerini hükümetten alacağı, ayrıca hastanede tedavi gören ve ücretini kendisi ödeyen yabancı hastalardan gelir elde edileceği, Malta’nın Kuzey Afrika’ya çok yakın olması nedeniyle bu bölgeden zengin hastaları cezbedebileceği belirtilmiştir.

 

Yazıda ayrıca, hükümetin Gozo’da bir tıp kampüsü ve mevcut hastane binasının 200 yataklı geriatri (yaşlı sağlığı) hastanesine dönüştürülmesinin yanısıra, yeni bir 250 yataklı hastane inşasını öngördüğü, söz konusu 250 yatağın yarısının ve 25 geriatri kapasitesinin tedavi ücretini kendisi ödeyecek hastalar için kullanılmasını teminen sağlık turizmini çekmek üzere hastanenin özel işleticisine tahsis edileceği, site içinde birinci basamak tedavi hizmetleri verecek bir sağlık merkezinin de bulunacağı, diğer taraftan St. Luke Hastanesi’nin de büyük bir değişime tabi olacağı, mevcut binanın bir kısmının 250 yataklı özel bir hastane olarak kullanılacağı, diğer kısmının da hükümet tarafından ihale edilmek üzere 80 yataklı rehabilitasyon hastanesi olacağı, halihazırda bir rehabilitasyon tesisinin bulunduğu Karin Grech Hastanesi’nin modern bir 270 yataklı geriatri hastanesine dönüştürüleceği, ayrıca Mater Dei Hastanesi’ne 300 yataklı yeni bir blok inşa edileceği hususlarının kaydedildiği bildirilmiştir.

 

Malta basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, Malta Sağlık ve Enerji Bakanı Konrad Mizzi’nin aşağıda yer alan açıklamalarına yer verilmiştir;

 

  • Hükümet, Malta ve Gozo adalarındaki hastanelerde yatak kapasitesini “500 yatak” arttırmak hedefiyle göreve başlamıştır. Bu hedefe yönelik finansman konusu değerlendirildiğinde, yeni yatırımlar için Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) yönteminin kullanılmasının yanısıra, Malta adasındaki Mater Dei Hastanesi’nde ilave 300 yatağın devlet tarafından finanse edilmesine karar verilmiştir. St. James Hastanesi’nin işletmecileri Mater Dei Hastanesi’nin işletim hakkını satın almak için hükümet ile temas etmişlerdir. Ancak, buna şimdilik sıcak bakılmamaktadır.

 

  • Hükümet, Gozo adasnda bir tıp kampüsü kuracak olan Barts Tıp Okulu ile yaptığı görüşmelerde, Malta’nın bir sağlık turizmi destinasyonu olarak tanıtımının yapılması vaadinde bulunmuştur. Öte yandan, Gozo’da bir tıp kampüsünün bulunması özel yatırımcıların adaya sağlık turizmini çekmesini kolaylaştıracaktır. Barts ile imzalanan anlaşmaya göre, 300 öğrencisi olacak olan yeni kampüs Barts tarafından 15 yıl süreyle kullanılacaktır. Barts ile imzalanan anlaşma 200 milyon Avroluk plandan ayrıdır.

 

  • Yeni yatırım projelerinin bir paket olarak sunulması, söz konusu projelerin özel sektör için daha cazip hale gelmesini sağlayacaktır. Uzmanlık merkezleri, sigorta şirketleri, sağlık fonları, hastane yönetim şirketleri söz konusu projelerle ilgilendiklerini beyan etmişlerdir. Söz konusu projelerin tek bir şirket ya da konsorsiyuma verilmesi söz konusu olabilir. Şimdilik 4 uluslararası şirket Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmiştir.

 

  • Yeni projeler ile 1.200’den fazla istihdam yaratılması öngörülmektedir. Sağlık hizmetleri hükümet tarafından karşılanacaklar için düşük fiyatlar geçerli olacaktır. Yeni projelerde belirli bir yatak kapasitesi her zaman “kamu sağlık sistemi” için rezerve edilecektir.

 

  • Sağlık turizmine yönelik özel işletmeciler tarafından yapılacak yeni yatırımlarda risk özel işletmecilere ait olacaktır.

 

  • Hükümet, yeni projeler kapsamında yatırımcılara arazi ve binalar hususunda imtiyaz tanıyacak, yatırımcılar ise hükümete kira bedeli ödeyeceklerdir.

 

Konuyla ilgilenen üyelerimiz admin.projectsmalta@gov.mt adresinden mail yoluyla bilgi edinebileceklerdir.