MISIR İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ BİLGİ NOTU

Bilindiği gibi, Mısır’a ihracat yapan firmalar için, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organization for Export and Import Control-GOEIC) bünyesinde oluşturulacak merkezi bir sisteme kaydolma zorunluluğu getirilmiştir. Konu hakkında ilgili Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan güncel bilgi notu ekte yer almaktadır.

T.C. Kahire Ticaret Müşavirliği
Ticaret Müşaviri: Faruk Ener
E-posta: kahire@ekonomi.gov.tr
Tel: 00 202 3762 68 02