MISIR İTHALAT SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 30 Aralık 2015 tarihli Mısır Resmi Gazetesi’nde yayınlanan yeni düzenleme çerçevesinde, ülkeye ithalat yapan firmaların Mısır İhracat-İthalat Kontrol Merkezi (GOEIC) veri tabanına kayıt yaptırmaları gerektiği, sistemde kaydı olmayan firmaların Mısır iç pazarına ürünlerin sokamayacaklarının öğrenildiği ve konu hakkında 10 Mart 2016 tarihinde Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wael Aboubakr Abdelkader Elnaggar ile bir görüşme gerçekleştirilerek, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan soruların tevdi edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu görüşmede ülkeye ithalat yapan firmaların yeni düzenleme bağlamında izlemeleri gereken prosedür ile diğer teknik konulara ilişkin yöneltilen sorular ve cevaplar ekte dikkatinize sunulmaktadır.