MOĞOLİSTAN'IN YENİ BAŞKENTİ OLMASI PLANLANAN KARAKURUM'UN İNŞASINA İLİŞKİN PROJELER

Ticaret Bakanlığımız tarafından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz Sayın Vali Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun daveti üzerine Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sayın Jadamba Enkhbayar'ın 10-14 Aralık 2023 tarihleri arasında ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ziyaret sırasında Türkiye ile Moğolistan arasında ekonomi, ticaret, doğal kaynaklar ve şehircilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi hususlarının görüşüldüğü ve Sayın Jadamba Enkhbayar'ın Moğolistan'ın yeni başkenti olması planlanan Karakurum'un inşasına ilişkin projelere Türk firmalarının katılım sağlamasını talep ettiği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili üyelerimizin ayrıntılı bilgi için aşağıda irtibatları sunulan T.C. Ulan Bator Ticaret Müşavirliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadir CERYAN, Ulan Bator Ticaret Müşaviri

e-posta: ceryank@ticaret.gov.tr / ulanbator@ticaret.gov.tr

tel: 00 976 11 330 173