MOSKOVA’DA DÜZENLENEN BAŞKORTOSTAN GÜNLERİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan  Kurulumuza iletilen bir yazıda, Moskova Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfta bulunularak, Büyükelçi Sayın Aydın Sezgin’in, 27 Nisan 2012 tarihinde Moskova’da düzenlenen Başkorostan Cumhurbaşkanı Hamitov’un da bir konuşma yaptığı “Başkortostan Günleri” adlı tanıtım etkinliğine iştirak ettiği ve etkinlikte, Başkortostan’ın başta ormancılık (mobilya), petro-kimya, tarım, turizm, petrol rafinericiliği vb. alanlarda yerli ve yabancı yatırımcılar / şirketler için sunduğu imkanlar hakkında bilgiler verildiği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, esasen firmalarımızın Moskova, Krasnodar, Rostov, St.Petersburg, Tataristan gibi belli bölgelerde yoğunlaşmakla yetinmeyip, faaliyet alanlarını başta Başkortostan olmak üzere, Sibirya gibi Rusya Federsayonu’nun çeşitli bölgelerini kapsayacak  şekilde genişletmelerinin yararlı olacağına değinilmekte, ayrıca, Büyükelçiliğimizin ve Kazan Başkonsolosluğumuzun bu anlayışla şirketlerimizin / işadamlarımızın bu bölgelere yönelik ilgisinin canlı tutulmasını teşvik etmekte olduğu, bu bölgelerde düzenlenen faaliyetlere imkanlar ölçüsünde etkin katılım sağladığı ve işadamları heyetlerimizin ziyaretlerinde yardımcı oldukları belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, Başkortostan’da Ros Cam (Şişe Cam), Efes Pisen gibi büyük firmalarımızın yanı sıra, dönemsel olarak faaliyet gösteren inşaat şirketlerimiz ile daha küçük ölçekli firmalarımızın faaliyet gösterdiği kaydedilerek, yukarıda belirtilen veriler temelinde, işadamlarımızın / şirketlerimizin Başkortostan’a yönlendirilmelerinin yararlı olacağının düşünüldüğü, Başkortostan yetkililerinin de, bu bölgeye ilgi gösterecek  işadamlarımıza her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirttikleri ifade edilmektedir.

Rusya Federasyonu Başkortostan Cumhuriyeti’nin ekonomik ve ticari durumu,  ülkemizle ekonomik ve ticari ilişkilerine yönelik hazırlanan bilgi notuna https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/2788 adresli internet bağlantısından ulaşılabilmektedir.