MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ KAPSAMINDA KAA’YA TARAF OLUNMASI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bir yazıda, 42 ülkenin taraf olduğu Kamu Alımları Anlaşmasına (KAA) Türkiye olarak taraf olunması hususunda görüş sorulmuştur. Bahsi geçen Anlaşma dahilinde, taraf ülkeler, önceden belirlediği kamu kurumlarının ihalelerinde Anlaşmaya taraf diğer ülkelerin tedarikçilerine ayrımcılık yapmamayı taahhüt etmektedir.

 Özellikle kısa ve orta vadede, ülkemiz müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün, proje üstlendiği veya yeni projeler hedeflediği KAA’ya taraf (AB ülkeleri gibi) veya taraf olunması beklenen (Rusya, Suudi Arabistan, Gürcistan gibi) ülkelerin kamu ihalelerinde herhangi bir ayrımcılığa maruz kalma ihtimali çerçevesinde ülkemizin de Anlaşmaya taraf olması veya olmaması halinde sektörümüzün yurtdışı faaliyetlerine olası etkilerinin incelenmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, Anlaşmaya taraf olunması halinde yurtiçi ihalelerde de yabancı firmalar ile rekabet şartlarında olası değişimin değerlendirilmesi dikkate alınması gereken diğer bir husus olarak iletilmiştir.

 Söz konusu Anlaşma hakkında detaylı bilgiye Dünya Ticaret Örgütü’nün resmi internet adresinden (http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm) ulaşılabilmekte olup değerlendirmeler yapılırken özellikle aşağıdaki hususların ayrı ayrı ele alınmasında fayda görüldüğü belirtilmiştir:

 Ülkemizin KAA’ya taraf olmasının;

 Yurtdışı piyasalarda mimarlık dahil teknik müşavirlik projeleri üstlenmemize beklenen etkisi,

  • Yurtdışı piyasalarda ilave müteahhitlik projeleri üstlenmemize beklenen etkisi,
  • Yapı malzemeleri ihracatımıza beklenen etkisi.

 Ülkemizin KAA’ya taraf olmasına ilişkin değerlendirmelerin en geç 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 13.00’e kadar DEİK’e (nosmanoglu@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.