“NBU INVEST GROUP”, ÖZBEKİSTAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen, “NBU Invest Goup” Şirketi’nin Türkiye yatırımcılarını çeşitli projelerle ilgili işbirliğine davet ettiği bildirilmektedir.

Söz konusu projelerle ilgili detaylı bilgiler TOBB’un internet sitesi (www.tobb.org.tr), Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi’nin sayfasındaki “Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca, “NBU Invest Group” Şirketi’nin iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

 

NBU INVEST GROUP
Adres: Ya. Gulyamov Sk. 95, 100060, Taşkent/ÖZBEKİSTAN
Tel: +99 871 233 00 79
Fax: +99 871 233 00 78
E-mail: info@nbuig.uz