NİKARAGUA – YATIRIM İMKANLARI SUNUMU HK.

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen yazıya göre, T.C. San Hose Büyükelçisi Sayın Fatma Pihava Ünlü'nün Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya güven mektubunu sunmak üzere 17 Şubat tarihinde başkent Managua'yı ziyaret ettiği belirtilmektedir.

Ziyaret vesilesiyle görüşülen Nikaragua Yatırım Ajansı ProNicaragua'nın başkanı ve Uluslararası İşbirliği, Ticaret ve Yatırımın Teşviki için Cumhurbaşkanı nezdinde Danışman Laureano Ortega'nınNikaragua'nın yatırımcılara sağladığı imkanlar ve kolaylıklar hakkında bir sunum yaptığı belirtilmekte olup, anılan sunum ekte bilgilerinize sunulmaktadır.