ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ ANKET ÇALIŞMASI

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kurulumuza iletilen yazıda, 2019-2023 dönemi olan "On Birinci Kalkınma Planı"nın hazırlıkları kapsamında Anket çalışması yapılmaktadır.

Etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından önemli olan On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan biri de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır.  

Bu kapsamda, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın düzenlemiş olduğu anket çalışmasına destek  olmak isteyen üyelerimiz, 12-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif olacak   http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr  bağlantı linkinden çalışmaya katılım sağlayabilirler.