ORTA KORİDORUN TİCARİ POTANSİYELİ PROJESİ KAPSAMINDA ANKET ÇALIŞMASI

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından, "Orta Koridor" olarak tabir edilen Orta Asya, Hazar Denizi ve Kafkasya geçişli güzergahta faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların tespit edilerek, ulaştırma altyapısı ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çözümler üretilmesi ve bölgesel koordinasyonun artırılması için gerekli reform ve uygulama önceliklerinin belirlenmesi amacıyla "Orta Koridorun Ticari Potansiyelinin Gerçekleştirilmesi: Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'de Özel Sektör Perspektifi" konulu bir proje gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında çevrim içi bir anket çalışması yapılmakta olup, ankete Türkçe ve İngilizce dillerinde aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:

https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=268773&lang=tr (Türkçe)

https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=268773&lang=en (İngilizce)

İlgili taraflarla paylaşılacak olan proje raporunun söz konusu güzergahta firmalarımızın daha etkin çalışmalarına katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, üyelerimizin 21 Nisan 2023 tarihinde sona erecek olan ankete aktif katılımı büyük önem taşımaktadır.