ORTADOĞU TİCARET MERKEZİ (MİDDLE EAST COMMERCİAL CENTER) TOPLANTISI, 25-26 ŞUBAT 2014, ÜRDÜN

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iletildiği üzere; 25 – 26 Şubat 2014 tarihlerinde Ürdün’de, Filistin, Mısır, Ürdün, İsrail ve Türkiye iş dünyası kuruluşlarının katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Ortadoğu Ticaret Merkezi (Middle East Commercial Center) Toplantısı bünyesindeki “Ortadoğu Ticari Diyalog” (Middle East Commercial Dialogue) isimli girişimde yer alması beklenen ülkelerin, iş dünyası kuruluşlarının katılımlarıyla, bölge içinde ticaret, yatırım ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunulması amacıyla, 21-22 Mayıs 2013 tarihlerinde Ürdün’de dar katılımlı bir ön toplantı düzenlenmiş olup, ikinci toplantı 30 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

TOBB ve ABD Ticaret Odası (US Chamber of Commerce) işbirliğindeki girişimin ana hedefleri; Ortadoğu’da Bölgesel işbirliği ve entegrasyonun güçlendirilmesi, bölgesel ekonomik ortamı iyileştirebilecek alanlar öne çıkarılarak, hükümetlerin yardımına sunulması ve İsrail ile Filistin ekonomik işbirliğinin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Söz konusu toplantıya katılmakla ilgilenen üyelerimizin, https://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1370051 web adresi üzerinden kayıt yaptırarak katılımları hususunda ayrıca TOBB’a (Banu Yılmaz, e-mail: banuyilmaz@tobb.org.tr) bilgi vermeleri rica olunur. Toplantı programı da yine aynı web adresinde yer almaktadır.

Saygılarımla,