PASİFİK İTTİFAKI IX GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK FORUMU LAB4 + 202, 21 -26 TEMMUZ 2021

Meksika Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, Pasifik İttifakı (Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru) ülkeleri tarafından 21 – 26 Temmuz tarihleri arasında ‘IX Girişimcilik ve Yenilik Forumu LAB4 + 2021'nin düzenleneceği belirtilmektedir.  

Söz konusu forum çerçevesinde katılımcılar arasında iş fırsatları yaratmak amacıyla ekonomilerdeki üretkenlik seviyelerini iyileştirmek için bölgesel girişimcilik ve inovasyon ekosistemini etkilemek olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu foruma ilişkin detaylı bilgiye https://www.forolab4.com/es/lab4202 bağlantısından ulaşılabilmektedir.