PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ BİLDİRİMLERİNİN WEB ÜZERİNDEN YAPILABİLMESİ VE DEİK DESTEĞİ

Değerli Üyemiz,
DEİK’in de üyesi bulunduğu T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu yurtdışında iş yapan firmalarımızın karşılaştıkları pazara giriş engellerini; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları, aşmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.  Bu faaliyetler çerçevesinde yurtdışında iş yapan firmalarımız karşılaştıkları pazara giriş engellerini artık doğrudan web üzerinden ilgili gruba iletebilmektedirler.  Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gerekli durumlarda başvuru yapabilmek için;
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=78CA28C1-19DB-2C7D-3D4FAB6ABA33EFE3
linki kullanılabilmektedir.  

Ayrıca kurul üyesi olarak DEİK’in de takip etmesini istediğiniz online başvurularınız konusunda DEİK Ankara temsilcisi Senem Aslan (saslan@deik.org.tr) ile temasa geçebilirsiniz.Saygılarımla,