PERU – PROJE DUYURULARI HK.

Peru Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen bir yazıda, PROINVERSION - Özel Yatırım Teşvik Ajansı tarafından "İletim Hattı 138 kV Puerto Maldonado - Iberia" ve "Valle del Chira Trafo Merkezi 220/60 / 22.9 kV" projelerinin; tasarımı, finansmanı, inşası, işletilmesi ve bakımı için kamu-özel ortaklığı (PPP) modeli altında finanse eden bir devlet inisiyatifinin yapılandırılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu projelere ilişkin broşür ve infografik ekte bilgilerinize sunulmakta olup, detaylı bilgiye http://info.proinversion.gob.pe/lt-maldonado-iberia-chira/ bağlantısından ulaşılabilmektedir.