POLONYA ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. GRZEGORZ W. KOLODKO İLE TOPLANTI: “KÜRESELLEŞME, KRİZ VE SONRASI”, 4 ŞUBAT 2014, ISTANBUL

Sayın Üyemiz,
 

Polonya ekonomisinin en önemli mimarlarından biri olarak kabul edilen ve Polonya’nın Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış olan Sn. Grzegorz W. Kolodko ile 4 Şubat 2014 Salı günü saat 16:00’da TOBB Plaza / Istanbul’da “Küreselleşme, Kriz ve Sonrası” konulu bir toplantı gerçekleştirilecektir.
 

Grzegorz W. Kolodko, 1994-1997 yılları arasında ve 2002-2003 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, önce Polonya’nın komünizm dönemi sonrası ekonomisinin yeniden şekillendirilerek OECD’ye uyumlandırılmasında ve sonrasında da Polonya’nın Avrupa Birliği’ne girişinde önemli bir rol üstlenmiştir. Kolodko, Varşova  Kozminski Üniversitesi’nde TIGER (Dönüşüm, Entegrasyon ve Küreselleşme Ekonomisi Araştırmaları) Enstitüsü’nde kurucu direktör olarak görev yapmaktadır.
 

Türkiye ekonomi ve iş dünyası açısından önem taşıyan bu günlerde, ekonomik dönüşüm ve küreselleşme konularında profesörlük ünvanı bulunan Grzegorz W. Kolodko ile gerçekleştirilecek olan toplantıya katılımınızı diler, katılım teyitlerinizin ekte yer alan form aracılığıyla DEİK’e (abstaj@deik.org.tr; 0212 339 5081) iletilmesini rica ederim.
 

Saygılarımla,