PPP İŞ KONSEYİ ÜYELİĞİ, ADAY ANKET FORMU

DEİK bünyesinde 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye'yi PPP alanında çekim merkezi haline getirmeyi amaçlayan PPP Çalışma Komitesi'nin "PPP İş Konseyi"ne evrilme sürecinde üyelerimizin ilgisini tespit etmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır. 

Dünya Bankasının 2015 Global PPP Raporuna göre Türkiye, 44,7 milyar dolarlık 7 projeyle dünya genelindeki PPP yatırımlarının %40'ını tek başına gerçekleştirirken Mega Projeler sıralamasında lider ülke konumuna ulaşmıştır. DEİK PPP İş Konseyi çalışmaları kapsamında, PPP alanında faaliyet gösteren tüm iş dünyası ve kamu kesimi paydaşlarının bir araya gelerek yeni fikirler üretmesi ve Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve know-how'ın ihracı hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, DEİK PPP İş Konseyi üyesi olmakla ilgilenen üyelerimizin 14 Kasım 2016 Pazartesi gününe kadar http://portal.deik.org.tr/Anket/279 bağlantısında yer alan anket formunu doldurmaları rica olunur.