RECCA V ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENECEK İŞ FORUMU İLE SERGİ

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kurulumuza gönderilen bir yazıda, Duşanbe Büyükelçiliğimiz aracılığıyla Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış bir Nota’ya atıfta bulunularak, 26-27 Mart 2012 tarihlerinde Duşanbe’de gerçekleştirilecek olan Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Beşinci Konferansı (RECCA V) çerçevesinde 26-29 Mart 2012 tarihlerinde Duşanbe’de “Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Olanakları” konulu bir fuar, 26 Mart 2012 tarihinde de yine aynı konu başlığı altında bir İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

Nota’da, 26 Mart 2012 tarihinde düzenlenecek İş Forumunun bölgesel ticari ve ekonomik işbirliği ile Afganistan pazarının geliştirilmesi konularına hasredileceği, Forumun “Girişimcilik ve Ticarette Ekonomik Başarıya Ulaşmak” adlı bölümünde katılımcı ülkelerden iş kadınlarının fikir alış verişinde bulunabilecekleri, ayrıca Forumda katılımcıların bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin proje ve fikirlerini sunma imkanına sahip olacakları ve bu bağlamda yapacakları sunumları Devlet Yatırım ve Mülk İdaresi Komitesi Nezdindeki Tajinvest’in sue.tajinvest@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerektiği kaydedilmektedir.

Nota’da ayrıca, 26-29 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fuarın amacının bölgesel işbirliği mekanizmaları, Afganistan’ın bölgedeki potansiyeli ile “umut vaad eden ikili ve bölgesel projelerin tanıtımı” olduğu, ayrıca Fuara katılım konusunda detaylı bilgilere Tacikistan Ticaret Odası Başkanlığı’nın internet sayfasından (www.tpp.tj) ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Nota’da ülkemizden sözkonusu İş Forumu ile Fuara ilgi duyan kurum ve kuruluş yetkililerinin 27 Şubat 2012 tarihine kadar katılım konusunda Tajinvest (sue.tajinvest@gmail.com) ya da Tacikistan Odası Başkanlığına (k_larisa64@mail.ru veya chamber@tpp.tj) doğrudan iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Nota ekinde iletilen İş Forumu ile Fuara ilişkin katılım formları ve fuar alanında kurulacak standlara ilişkin fiyat listesi ilişikte sunulmaktadır.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Ek: 3 sayfa.