RUSYA FEDERASYONU LİMANLARINDA TIR KARNESİ DÜZENLEMESİ HK.

T.C. Ticaret Bakanlığından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ticaretin sürekli ve güvenli bir şekilde devamını teminen iki ülke bakanlıkları arasında devam eden görüşmeler neticesinde, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 26.04.2022 tarihi itibarıyla onaylanan mevzuat değişikliği ile Kavkaz, Temruk ve Novorossisk limanlarında tır karnesi kullanımının uygun hale getirildiği ve tırların kendi çekicileri ile birlikte söz konusu limanlardan geçiş yapabilecekleri bilgisi yer almaktadır. Kararın 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

 

Ayrıca, yapılan düzenleme öncesinde Kavkaz Limanında kullanılması gereken ve tırlarımıza 350 ABD Doları kadar ek maliyet getiren Rusya teminat belgesi düzenlenmesi uygulaması, Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte gerekliliğini yitirecek olup bu durum taşıyıcılarımıza maliyet avantajı sağlayacaktır.

 

Diğer taraftan Novorossisk Limanında yolcu gümrüğü açılması ile ilgili Bakanlığın temasları devam etmektedir.