RUSYA FEDERASYONU’NDA BAZI ÜRÜNLERDE İTHALAT VERGİSİNİN ARTIŞI HK.

T.C. Ticaret Bakanlığı Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla Kurulumuza iletilen ve ekinin bir örneği ilişikte yer alan yazıda, 9 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, 7 Aralık 2022 tarihli ve 2240 sayılı Rusya Federasyonu (RF) Hükümeti Kararnamesi ile RF'nin ekonomik çıkarlarını ihlal eden tedbirler alan ülkelerden ithal edilen ve listede belirtilen ürünlere 31 Aralık 2023 tarihine kadar %35 oranında gümrük vergisinin uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 14 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu kararname ile RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Federal Anti-Tekel Servisinin gümrük vergileri artırılan ürünlerin arzının artırılması ve tüketici fiyatlarının artışının önüne geçilmesi için yerli üreticilerin de katılımıyla gerekli tedbirleri almaya ve geliştirmeye yetkili kılındığı ifade edilmektedir.