RUSYA FEDERASYONU’NDA MUHTELİF GÜBRE ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA GETİRİLEN YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ HK.

Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza eklerinin birer örneği ilişikte iletilen yazıda, Rusya Federasyonu'nun 30 Kasım 2022 tarihli ve 2188 sayılı Hükümet Kararnamesi ile, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında ve bu tarihler dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına yeni bir vergi düzenlemesi getirdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu düzenleme kapsamında, söz konusu ürünlerin ton başına ihraç fiyatının 450 doları aşması durumunda, ihraç fiyatının 450 doları aşan kısmına %23,5 oranında ihracat vergisi uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.