RUSYA FEDERASYONU’NDAN TAHIL KOMPLEKSİ İÇİN YATIRIMCI TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden Kurulumuza iletilen bir yazıda Novorossisk Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıya atfen, Krasnodar bölgesinde yerleşik OAO RASSVET firması tarafından Ataşeliğimize bir başvuruda bulunulduğu ve  anılan başvuruda;

-Krasnodar’da bulunan Temrük Limanı’nda, söz konusu firmaya ait arazide, inşaatı 2003 yılında başlatılan demiryolu ile karayolu taşıtlarından gemilere tahıl aktarmada kullanılacak tesisin inşaatının finansman sorunları sebebiyle durdurulduğu; bu nedenle, yatırımın tamamlanması için yatırımcı/iş ortağı ve işletmeci aradıkları,

-Tahıl aktarma kompleksinin kapasitesinin inşaat döneminde 500.000 ton olduğu, inşaat tamamlandıktan sonra kapasitenin yılda 1.000.000 tona kadar çıkabileceği ve silo kapasitesinin 20.000 tondan başlayıp 60.000 tona kadar çıkabileceği,

-2003-2011 yılları arasında kompleks ile ilgili proje ve hidroelektrik tesisleri, tali demiryolu ve inşaat ile ilgili proje çalışmaları ile gerekli izinlerin alınması faaliyetlerinin tamamlanmış olduğu, kompleks alanında 4.500.000 ton kapasiteli soğuk hava deposu, depolama yerleri, demiryolu, su tesisatı ile elektrik santralleri ağının mevcut olduğu hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu yatırım projesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için irtibatları aşağıda belirtilen T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği ve/veya OAO RASSVET firmasına başvurulabilir.

 

Bilgi için:
T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Tel: +7 (861) 764 44 23
Faks: +7 (861) 764 26 07
E-posta: novorossisk@ekonomi.gov.tr

OAO RASSVET
Adres: Temrük Şehri, Sovetskaya Sok.,4, Krasnador Belgesi/Rusya
Firma Yetkilisi: Genel Müdür Aleksey Voropayev
Tel: +7 495 903 85 46, +7 861 485 34 02
Mobil: +7 917 578 78 14 (Moskova), +7 918 437 92 70 (Temrük)