RUSYA FEDERASYONU’NUNN DTÖ ÜYELİĞİNİN TÜRKİYE İŞ ÇEVRELERİNE OLASI ETKİLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KONFERANSA HAZIRLIK

Sayın Üyemiz,

Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Rusya Federasyonu’nun Ağustos 2012 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılmış olması dünya ticareti ve Türkiye’nin bu ülke ile olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından oldukça önemlidir.

Türkiye ve Rusya iş çevreleri arasında daha yakın ve sürdürülebilir bir sistematiğe dayalı iş ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli role sahip olacağı düşünülen söz konusu gelişmenin, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) organizasyonunda, dış ticaret ve ekonomi bürokrasisi, iş dünyasının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 17 Aralık 2012 tarihinde düzenlenmesi öngörülen konferansta tartışılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren firmalarımızın karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve Rusya Federasyonu’nun DTÖ’ye üyeliği ile ilgili beklentilerine ilişkin hususuları en geç 11 Aralık 2012, Salı günü mesai bitimine kadar DEİK Genel Sekreterliği’ne (Nurengiz Eşki, tel. +90212 339 50 54, faks +90212 270 37 84, e-mail: neski@deik.org.tr) iletmelerini rica eder, konuya gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.


Saygılarımla.