RUSYA FEDERASYONU SEZ LOTUS VE PORT SEZ ÖZEL EKONOMİK BÖLGELERİNİN YATIRIM İMKANLARI HK.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru (INSTC) ile Büyük İpek Yolu'nun kuzey bölümünün kesiştiği noktada, Hazar Denizine kıyısı bulunan toplam nüfusu 300 milyonu aşan 8 ülkeye komşu, 1 milyonluk nüfusa sahip Rusya Federasyonu Astrahan Bölgesinin özel ekonomik bölgeleri tanıtılmaktadır.

Sanayi üretimine yönelik Lotus özel ekonomik bölgesi (SEZ Lotus), RF Hükümeti'nin 18 Kasım 2014 tarihli ve 1214 sayılı Kararnamesi uyarınca kurulmuş ve hâlihazırda 16 kiracı firma faaliyet göstermekte olup, mühendislik altyapısı, yollar ve bölge gelişimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. INSTC'nin geçiş potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla RF Hükümeti'nin 7 Kasım 2020 tarihli Kararnamesi ile Astrahan bölgesinde bir Liman Özel Ekonomik Bölgesi (Port SEZ)'nin kurularak SEZ Lotus ile birlikte bir Hazar kümelenmesi oluşturulmuştur.

Tanıtım broşüründe Rusya Federasyonu yasalarına göre, özel ekonomik bölge kiracılarına sunulan vergi ve gümrük imtiyazlarına geniş olarak yer verilmektedir.  Çeşitli sınai ve üretim faaaliyetlerinde bulunabilen SEZ Lotus kiracılarının, petrol ve gaz sanayi, gemi inşaatı sanayine yakınlığı avantaj olarak gösterilmektedir. Port SEZ kiracılarının ise tipik olarak bir limanda yapılan faaliyetleri gerçekleştirebileceği belirtilmektedir.

SEZ Lotus ve Port SEZ kiracısının yapabileceği faaliyetler, kiracı olma koşulları ve bölgenin tanıtımı ile ilgili çeşitli görsel materyallerle desteklenen detaylı bilgi ekteki broşürde sunulmakta olup; daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen üyelerimizin internet adresini ziyaret etmesi veya lotos@sezlotos.ru e-posta adresinden ilgili kişilerle iletişime geçmesi rica olunur.

Ek:SEZ Lotus ve Port SEZ Tanıtım Broşürü (27 sayfa, İngilizce)