RUSYA FEDERASYONU “SOÇİ 2013” XII. ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU, 26-29 EYLÜL 2013

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin himayesinde Krasnodar Bölgesi Valiliği tarafından her yıl geleneksel olarak bölgesel ekonomik ve ticari faaliyetlerin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen Soçi Uluslararası Yatırım Forumu’nun on ikincisinin 26-29 Eylül 2013 tarihlerinde Soçi`de düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Forum çerçevesinde Rusya Federasyonu’ndaki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili yol haritalarının uygulanması, altyapı sektörlerine sermaye akışı sağlanması, kamu-özel sektör ortaklığının geliştirilmesi ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarına atfen uluslararası spor etkinliklerinin ekonomiye olan etkileri gibi konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu Forum’un geçen yıl Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitriy Medyedev, Krasnodar Bölgesi Valisi, Güney Rusya Federal Bölgesi üst düzey yetkilileri ile Krasnodar Bölgesi Eyalet yetkililerinin yanı sıra, ülkemizin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkeden 7.000’i aşkın sektör temsilcileri ve işadamları tarafından ziyaret edildiği belirtilmekte olup, bölgesel çaplı tanıtım etkinlikleri içerisinde giderek kurumsallaşma özelliği kazanmakta olan bu Forum ile ilgili detaylı bilgiye www.forumkuban.com adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.