RUSYA FEDERASYONU ULYANOVSK BÖLGESİNİN TANITIM TOPLANTISI, 4 ARALIK 2013, İSTANBUL


Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi oldukça iyi seviyelere ulaşmış olup, önümüzdeki dönemde özellikle Rusya’nın değişik bölgeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine her iki ülke yönetimi tarafından önem verilmektedir. Bu bağlamda, DEİK / Türk-Rus İş Konseyi olarak son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerimizde iki ülke iş çevreleri arasında bölgesel düzeyde yeni işbirliklerinin oluşturulmasına vesile olacak etkinliklerin yer verilmesine özen gösterilmektedir.

Bu kez, RF Ulyanovsk Bölgesi Valisi Sayın Sergey Morozov başkanlığındaki heyetin katılımı ile 4 Aralık 2013, Çarşamba günü TOBB Plaza’da “Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Toplantısı”nın organize edilmesi planlanmaktadır.

Taslak programı ekte sunulan söz konusu toplantı sırasında, Rusya Federasyonu’nun hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Ulyanovsk’ta başta otomotiv, makine, uçak sanayi, gıda, inşaat vd. alanlarında yaşanan gelişmeler, bölgede yatırımların teşvik mekanizmaları hakkında güncel bilgilerin katılımcılara aktarılması öngörülmektedir.

Anılan etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekteki katılım teyit formunu doldurarak, en geç 2 Aralık 2013, Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e (H.Çağla Mazlum, tel.: +90212 339 50 10, faks: +90212 270 37 84, e-posta: cmazlum@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. 


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.


Ek 1: Taslak Program ve Heyet Listesi
Ek 2: Katılım Teyit Formu