“RUSYA FEDERASYONU VE TÜRKİYE'DE İNŞAAT VE EMLAK PİYASASI: ÜRETİM, DENEYİM VE FIRSATLAR” KONFERANSI, 4 EKİM 2013 , MOSKOVA

Sayın Üyemiz,

DEİK üyelerinden Gün Avukatlık Bürosu, Rusya Federasyonu’ndaki partneri Pepeliaev Group işbirliğinde ve DEİK destekleriyle, Rusya ve Türkiye'deki inşaat ve gayrimenkul sektöründeki son gelişmeler, çalışmaların hukuki açıdan değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik perspektiflerin masaya yatırılacağı, konuşmacıları arasında hukuk uzmanları, banka ve finans şirketleri ve belli başlı inşaat firmaları temsilcilerin bulunacağı  bir konferans düzenlenecektir.

“Rusya Federasyonu ve Türkiye'de İnşaat ve Emlak Piyasası: Üretim, Deneyim ve Fırsatlar” başlıklı söz konusu konferans, 4 Ekim 2013, Cuma günü saat 09:00 – 14:00 arası Moskova Ararat Park Hyatt otelinde yapılacaktır.

Bahsi geçen etkinliğe katılmak isteyen firma temsilcilerin  http://www.themoscowtimes.com/conferences/eng/event/485365.html internet adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya katılım ücretli olup, katılım teyidini ayrıca Gün Avukatlık Bürosuna (Müjgan Güngör, tel. 212-3540000, faks 212-2742095, e-posta: mujgan.gungor@gun.av.tr ) bildiren üyelerimizin katılımı ücretsiz olacaktır.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

                                                             


Ek: Taslak program (1 sayfa)