RUSYA İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERDE SON DURUM HK.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Rusya Federasyonu ile iş yapan firmalarımızın son günlerde sıkıntı yaratan bazı uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları yönünde bilgilerin iletildiği, anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin büyüklüğü göz önüne alındığında, bu tür uygulamalara ilişkin bilgilerin Bakanlık bünyesinde derlenmesinin sağlıklı bir değerlendirme yapılması açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda Ekonomi Bakanlığına iletilecek dosyada faydalanmak üzere, özellikle belirtildiği halde firma ve şahıs bilgileri gizli tutularak, Rusya ile iş yapan üyelerimiz tarafından son günlerde yaşadıkları sorunların DEİK’e (Nurengiz Eşki, e-posta: neski@deik.org.tr ) iletilmesi önem arz etmektedir. 

Öte yandan, Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilecek seyahatlere ilişkin olarak T.C. Moskova Büyükelçiliği web sayfasında yer alan http://moskova.be.mfa.gov.tr/AgencyAnnoucements. aspx bağlantıdan ulaşılabilecek duyuruların takip edilmesi faydalı olacaktır.