RUSYA-UKRAYNA KRİZİ ÇERÇEVESİNDE FİRMALARIN SORUN VE TALEPLERİ HK.

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin etkilerinin değerlendirilmesini teminen ihracat, ithalat, lojistik ve dış ilişkiler boyutuyla firmaların karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve alternatif pazarlar hakkında DEİK, diğer ilgili kurum/kuruluşlar ve sektör temsilcilerinden alınan bilgilerin değerlendirilmekte olduğu belitilmektedir.

Bu kapsamda, krizin başlangıcından itibaren yaşanılan sorunlar dahil olmak üzere, bu süreçte firmalarımız tarafından karşılaşılan sıkıntıların ve önem arz eden hususların Ticaret Bakanlığımıza gönderilmek üzere ekteki form aracılığıyla Kurulumuza (DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Bölge Direktörlüğü / e-posta: avrasya@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.