SAĞLIK YATIRIM KONFERANSI VE FUARI, VİKTORYA GÖLÜ BÖLGESİ EKONOMİK BLOĞU, 29-31 MART 2017, KİSİİ EYALETİ, KENYA

Nairobi Ticaret Müşavirliği'nden Kurul'umuza iletilen yazıda, 29-31 Mart 2017 tarihleri arasında Kenya'nın Kisii eyaletinde Sağlık Yatırım Konferansı ve Fuarı düzenleneceği belirtilmektedir.

2008-2030 yıllarını kapsayan kalkınma projesi Kenya 2030 Vizyonu çerçevesinde, Viktorya Gölü çevresinde bulunan ve benzer ekolojik bölgeler, doğal kaynaklar ve paralel kültürel tarihlere sahip 13 eyalet tarafından ekonomik entegrasyon sağlanmak amacıyla 2010 anayasa değişikliğinin açtığı yolda Viktorya Gölü Bölgesi Ekonomik Bloğu kurulmuştur. Blok'un 7 çalışma alanından biri olan sağlık başlığı altında yapılan toplantıların sonucunda bu alanda bir konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Konferans teması ‘sosyo-ekonomik refah için işbirlikleriyle sağlık sistemlerini güçlendirmek'tir. Konferansın amacı yatırımcıları, sağlık teknolojileri paydaşlarını, kalkınma ortaklarını, eyaletleri ve ulusal hükümeti, sağlık uzmanları ve yöneticilerini, hükümet dışı ajansları ve diğer ilgili kurumları bir araya getirmek ve iş alanı yaratabilecek bir networking yaratmaktır. Konferans fon yöneticisi olarak Deloitte East Africa tarafından desteklenmektedir.

Söz konusu Fuar'a katılım sağlamayı planlayan üyelerimizin organizasyon firması Green Land For Organizing International Exhibitions & Conferences (info@greenlandexpo.net) ile irtibata geçmeleri rica olunur.