SENEGAL İLE YATIRIM İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan Kurulumuz'a iletilen bir yazıda, Senegal'e yönelik dış yatırımları artırmak amacıyla başlatılan "Senegal Focus Doing Business 2018"e ilişkin hazırlanan reform bildirisi iletilmiş olup; Yatırımların Teşviki ve Büyük Yatırımlar Ajansı'ndan bahse konu reformların yürürlükte olduğu bildirilmiştir.

Bu minvalde; Senegal'e yatırımı kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaya katkı sağlaması amacıyla Türk firmaların Senegal'de ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara ve hali hazırda mevcut Türk yatırımlarına ilişkin hazırlanan ve http://portal.deik.org.tr/Anket/420 bağlantısında yer alan anket formunun doldurularak 07 Temmuz 2017, Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK'e iletilmesi hususunu görüşlerinize sunarım.