SIRBİSTAN-HIRVATİSTAN TEKSTİL HEYETİ ZİYARETİ

DEİK/Türk-Hırvat ve Türk-Sırp İş Konseyleri, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatcıları Birliği (İTHİB) işbirliği ile Sırbistan’ın Belgrad ve Hırvatistan’ın Zagreb şehirlerine 28-31 Mayıs tarihleri arasında sektörel tekstil ticaret heyeti programı düzenlenecektir.

Sanayi ürünlerinde Sırbistan ve Hırvatistan’ın Türkiye ile serbest ticaret anlaşmaları mevcut olması sebebiyle gümrük vergisi muafiyeti ile ticaret imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Sırbistan’ın Rusya ile Serbest Ticaret Anlaşması ilave bir fırsat yaratmaktadır. Hırvatistan ve Sırbistan ürün fiyatını kaliteye göre ikinci planda tutmakta olan ve alım gücünün üzerinde kaliteli ürünlere önem veren genç tüketici nüfusları ile cazip pazarlar olarak görülmektedir. Türkiye’ye vize uygulamayan iki ülkeye THY düzenli ve sık uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin DEİK’e(Gamze Eren, tel: 0212 339 5020,E-posta:geren@deik.org.tr) bilgi vermesi ve 10 Mayıs 2012 tarihine kadar 
(www.itkib.org.tr/DT/TicaretHeyeti.asp) websitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Ek: Taslak Program