SLOVENYA EKONOMİK KALKINMA VE TEKNOLOJİ BAKANI VE BERABERİNDEKİ İŞADAMLARI HEYETİ İLE TÜRK-SLOVEN İŞ FORUMU VE İKİLİ GÖRÜŞMELER, 9 EKİM 2012, İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

Slovenya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Sn. Radovan Zerjav ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle 9 Ekim 2012 Salı günü saat 13:30’da Ceylan Intercontinental Otel / Taksim’de Türk-Sloven İş Forumu ve ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Forum kapsamında konuk Bakan Zerjav ve T.C. Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitapta bulunacak olup Forumun taslak programı ekte bilginize yer almaktadır.

“Avrupa’nın en iyi saklanan sırrı” olarak gösterilen Slovenya, endüstri ve tasarım alanlarında sahip olduğu gücü yenilikçilikle birleştirmiş, sağlam bir ekonomik yapıya sahiptir. Ülkede kişi başı milli gelir 17,500 Euro’nun üzerindedir. 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya’nın, eski Yugoslavya Devletleri’yle güçlü ticaret ve yatırım  ilişkilerinin yanı sıra Avrupa’daki konumu sebebiyle de Koper Limanı gibi lojistik önemi  yüksek bir üssü bulunmaktadır. Avrupa Sloven firmalar ile inşaat, makine imalatı, lojistik ve bilişim alanları başta olmak üzere pek çok sektörde Slovenya ve diğer Güneydoğu Avrupa ülkelerinde işbirliği/ortak proje imkanları mevcuttur. Anılan toplantı kapsamında Slovenya’nın inşaat, taahhüt, enerji, makine imalatı, kağıt ve ahşap üretimi, otomotiv, gıda (şarap üretimi), demir ve metalurji, lojistik, tekstil, sağlık turizmi, bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinden önemli firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleşecek olup konuk heyet listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Anılan toplantıya katılımınızı diler, katılmayı arzu eden üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 5 Ekim 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna; Tel: 0212 339 50 36, Faks: 0212 339 50 65; dtuna@deik.org.tr) teyit vermeleri rica olunur.

Saygılarımla,


Not: Toplantı katılımı ücretsizdir.