SRİ LANKA YATIRIM VE İŞ FORUMU, 8-10 MART 2016, SRİ LANKA

Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, 8-10 Mart 2016 tarihlerinde Cinnamon Grand Colombo-Sri Lanka’da "Sri Lanka Yatırım ve İş Forumu"nun düzenleneceği bildirilmektedir. 

Söz konusu forum tekstil, tarım, altyapı, eğitim, bilgi teknolojileri ve turizm gibi sektörleri kapsamakta ve yatırımcılara pek çok alanda fırsatlar sunmaktadır. 

Detayları aşağıdaki web bağlantısında yer alan bahse konu foruma katılmak isteyen üyelerimizin 5 Şubat 2016 tarihine kadar Sri Lanka Yatırım ve İş Forumu 2016 Sekreteryası (E-mail: investsrilanka@chamber.lk, Telefon: +94 1155 888 18)  ile  iletişime geçmeleri gerekmektedir.

https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/6553