SURİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN FİNANSMAN SIKINTILARININ GİDERİLMESİ VE KREDİ KULLANDIRIMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASINI TEMİNEN YAPILAN EXİMBANK DUYURUSU

Suriye’de yaşanan belirsizlik durumunun devam etmesi nedeniyle, Yurt Dışı Müteahhitlik Köprü Kredi Programı kapsamında Suriye’de faaliyet gösteren firmaların finansman sıkıntılarının giderilmesi ve kredi kullandırımlarının kolaylaştırılması amacıyla, Suriye’deki faaliyetlerinin savaş koşulları nedeniyle durduğunu Ticaret Müşavirliği/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek referans yazısı ile belgelenmesi koşuluyla;  Suriye’de iş yapan müteahhitlik firmalarının yanı sıra Suriye’de yerleşik ulusal ve/veya uluslararası işverenlerden iş almış taşeron firmalar ile müşavirlik firmalarına 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren tahakkuk etmiş hak ediş belgelerinin mütercimler tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri ile birlikte tevsiki ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’na başvurduklarına dair beyan ettikleri hak ediş tutarlarını da içeren bir ön yazı ile başvurmaları kaydıyla,

02.05.2012 tarihinden itibaren,

• Kredinin teminatı olarak kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kesin Teminat Mektubu ya da Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri karşılığında,

• 1.5 yıl geri ödemesiz, 3 yıl vadeli

• Döviz bazında LIBOR+5; TL bazında ise TRLIBOR+1,5 faiz oranları ile

kredi kullandırılmasına imkan tanınmıştır.

Kredi başvurusunda bulunmayı arzu edenlerin, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.