SURİYE’DE MEYDANA GELEN OLAYLARDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLERİN ZARARLARININ TESPİTİ

Suriye’de son zamanlarda yaşanan gelişmeler sonucunda ülkede faaliyet gösteren üyelerimiz arasında zarara uğrayan firmaların konu ile ilgili detaylı bilgi notunu 16 Mart 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e ( nkilit@deik.org.tr , Fax: 0212 270 35 92 ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.