SURİYE’DE MEYDANA GELEN OLAYLARDAN ETKİLENEN VERGİ MÜKELLEFLERİNDEN DURUMLARI MÜCBİR SEBEP HALİ OLARAK KABUL EDİLENLERİN ÖDEMELERİNİN UZATILMASI

Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a iletilen yazıda, 17 Mart 2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘ Doğal Afet ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar’ ile, Suriye’nin olağanüstü politik riskin gerçekleştiği ülke kapsamına alındığı bildirilmiştir.

Açıklamada, Suriye’de faaliyetleri nedeniyle durumları mücbir sebep hali (VUK 13. maddesi kapsamında) kabul edilen vergi mükelleflerinin, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan dönem için 6111 sayılı Kanun kapsamında alacaklı tüm idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin uzatıldığı belirtilmiştir. Ödeme sürelerini belirleyen Kararın 4. maddesinde; taksitlerin, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan itibaren toplam 12 ayda birbirini izleyecek şekilde ödenmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir.