SURİYE’DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye’de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, Eximbank, o bölgede iş yapan firmalara yönelik yeni kararlar almıştır. Bu kararlar kapsamında;

1) Eximbank tarafından yürütülmekte olan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi
      (YDMHKK) Programı kapsamında, Suriye’de iş yapan müteahhitlik firmalarının
      yanısıra, Suriye’de yerleşik ulusal ve/veya uluslararası işverenlerden iş almış taşeron
      firmalar ile müşavirlik firmalarına da, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren tahakkuk etmiş
      hakediş belgeleri için, Suriye’deki faaliyetlerinin savaş koşulları nedeniyle durduğunu
      Ticaret Müşavirliği/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek referans yazısı ile
       belgelemeleri koşuluyla 1,5 yıl geri ödemesiz olmak üzere, 3 yıl vadeli kredi kullanma
       imkanı getirilmiştir.


2) YDMHKK Programında firmalardan talep edilen banka teminat mektubu tutarlarında  24.04.2012 tarihinden itibaren indirime gidilmiştir.

      3)  Suriye’de ihracat taahhüdüyle kullanılmış, halen kredi riski açık kısa vadeli ihracat
           kredileri ( Reeskont Kredisi hariç) ile Suriye’ye yapılan ulusararası taşımacılık
           hizmetleriyle taahhütleri kapatılacak halen riski açık Uluslararası Nakliyat Pazarlama
           Kredilerinin 31.07.2012’ye kadar gelecek vadeleri, talep edilmesi halinde, teşvik
           mevzuatında öngörülen sürelere bağlı kalmak üzere uzatılacaktır.

 

Saygılarımızla,