T.C. EKONOMİ BAKANI SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN BAŞKANLIĞINDA LÜKSEMBURG VE BELÇİKA’YA TİCARET VE YATIRIM HEYETİ ZİYARETİ, 25-27 HAZİRAN 2013


Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın 25-27 Haziran 2013 tarihlerinde Lüksemburg ve Belçika’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve DEİK organizasyonu ile Lüksemburg ve Belçika’ya geniş katılımlı ticaret ve yatırım heyeti ziyareti düzenlenecektir. Heyet ziyareti kapsamında, İş Forumları ve sektörel firma görüşmeleri gerçekleştirilecek olup Lüksemburg ve Belçika iş dünyasından yoğun katılım beklenmektedir.

Küresel finans merkezi olarak öne çıkan Lüksemburg, 84,700 dolarlık kişi başına düşen GSMH’sı ile dünyada üçüncü, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise ilk sırada yer almaktadır. Avrupa’nın kalbinde yer alan konumu, Fransa ve Almanya gibi ülkelere yakınlığı, düşük enflasyon ve istikrarlı büyüme oranlarıyla Lüksemburg, Avrupa’nın en büyük marketlerine açılan, güçlü ve yüksek gelirli bir ekonomiye sahiptir. Lüksemburg’da yönetilen fonların büyüklüğü (2.5. trilyon Euro), ülkenin milli gelirinin 55 katı büyüklüğündedir. Lüksemburg düşük vergilendirme politikası, iş kurma kolaylığı gibi özellikleriyle doğrudan yabancı yatırımlar için de elverişli bir ortam sağlamakta olup, Microsoft-amazon.com –skype- Arcelor Mittal - Goodyear  gibi önde gelen çok uluslu firmaların Avrupa bölgesel merkezleri Lüksemburg’da yer almaktadır. 

Belçika enerji verimliliği, düşük karbon salınımı ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında öncü teknolojilere ve en iyi uygulamalara sahiptir. Dünyada eko-teknoloji sanayi ihracatinda ilk beş ülke içinde, temiz enerji teknolojileri ihracatında 8. sırada, rüzgar türbinlerinde ise 5. sırada yer almaktadır. Belçika ayrıca, Avrupa’nın merkezindeki coğrafi konumu ve gelişmiş ulaşım ağı ile bölgenin önemli bir lojistik merkezi konumundadır.

Türkiye ve Lüksemburg & Belçika arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirimesine katkı sağlayacak ziyarette; lojistik, altyapı-inşaat (sürdürülebilir yapılaşma ve yeşil teknolojilerin kullanımı), bankacılık, enerji-yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, uydu teknolojileri ve turizm sektörlerinde işbirliği fırsatları ve 3. pazarlarda ortak girişimler ele alınacaktır.

Ziyaretin, konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların 500 Euro avans ödemeleri beklenmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edilecektir. Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin DEİK’in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011 Şube Kodu) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı euro hesabına, 500 Euro tutarındaki avans ödeme bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin ve Lüksemburg & Belçika ziyaretinin ibaresinin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 12 Haziran 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Neslihan Kilit; Tel: 0212 339 50 17; Fax: 0212 339 50 65, e-posta: nkilit@deik.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir. Ziyaret programı ilgi beyan eden firmalara iletilecektir. 
 

Lüksemburg ve Belçika Schengen vize bölgesi dahilindedir, Ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin bilgileri Ankara’daki Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliklerine, İstanbul’da Belçika Başkonsolosluğu’na DEİK tarafından iletilecek olup, katılımcılar bireysel vize başvurularını gerçekleştireceklerdir. 
 

Saygılarımla,
 

Ek: Katılım Formu