TACİKİSTAN’DAKİ HES PROJELERİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfta bulunularak, Tacikistan Hükümeti’nin 2013 yılında yeni hidroelektrik santralleri (HES) kurmayı öngördüğü belirtilmektedir.

Tacikistan’da enerji sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketlerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.


Saygılarımla.

 

 
Ek: Bilgi notu (1 sayfa).