TACİKİSTAN’DAKİ YATIRIM FIRSATLARI HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden alınan yazıya atıfta bulunularak, Türk şirketlerinin Tacikistan’daki çeşitli alanlardaki yatırım projelerine katılmaya davet edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu projelere ilişkin detaylı bilgiler, TOBB’un www.tobb.org.tr adresli web sitesinin Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi sayfasındaki “Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır.