TACİKİSTAN’DAN PAMUK İTHALATI BİLGİ NOTU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atıfta bulunularak, pamuk ithalatçılarımızın Tacikistan’da sıkça yaşadıkları sorunlar ve bu konuda Ticaret Müşavirliği’nin görüş ve önerilerini içeren “Pamuk İthalatı Bilgi Notu” ekte yer almaktadır.

 

Ek:
-Bilgi Notu (2 sayfa)