TACİKİSTAN DEVLET ALÜMİNYUM ŞİRKETİ’NDEN DOĞRUDAN ALIM YAPILABİLMESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Tacikistan Devlet Alüminyum Şirketi’nin (TALCO) ülkemize aracısız alüminyum satışı yapmak istediği ve konuya ilişkin olarak alüminyum ithalatçısı firmalar ile Tacikistan’da ikili görüşme yapabilecekleri belirtilmektedir.

Yazıda devamla, TALCO yetkililerinin yakın zamanda hammadde satışı ile ilgili olarak TALCO’dan doğrudan alüminyum almak isteyen firmalarla bağlantı kurulabilmesini teminen konuya ilgi gösteren firmaların bilgilerinin talep edildiği ifade edilmektedir.

TALCO’dan doğrudan alüminyum alma talebi olan firmaların, T.C Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, ilişikte bulunan formu doldurarak en geç 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (H. Çağla Mazlum, cmazlum@deik.org.tr ) göndermeleri gerekmektedir. 


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

 

 


Ek:  Bilgi Formu (1 sayfa)