TCI AKDENİZ KONFERANSI

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden Kurulumuza iletilen yazıda İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Merkezi İspanya’da bulunan Rekabetçilik Enstitüsü (TCI Network), Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, İzmir’de 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde, “Akdeniz’de Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kümelenme” başlığı ile TCI Akdeniz Konferansı’nın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan konferansta Akdeniz, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 300’ün üzerinde, uzman, akademisyen, uygulayıcı ve girişimcinin katılımının beklendiği, Akdeniz’de yapılacak ilk TCI konferansı olması açısından büyük önem taşıdığı, ana teması kümelenme ve yenilikçilik politika uygulamaları ile kümelerin Akdeniz Bölgesi içindeki deneyimleri olan konferansın, politika ve uygulamaları buluşturarak, onları paylaşmayı, sahip olunan bilgileri birbirine aktarmayı ve etkin sonuçlar ortaya koymayı amaçlayan bir platform olmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Konferansa kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için www.izmirconference.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim: Sema Gürsoy

Tel: 0 232 489 81 81 dahili: 132
Fax: 0 232 489 85 05
E.mail: tcimed@izka.org.tr