TÜBİTAK EUREKA PROGRAMI AR-GE İŞBİRLİĞİ İMKANLARI

Sayın Üyemiz,

Temmuz 2012 itibariyle EUREKA Programı Dönem Başkanlığını alan TÜBİTAK bu kapsamda hedef ülkelerlerle AR-GE işbirliklerinin arttırılması amacıyla TÜBİTAK EUREKA Programı çağrıları açmıştır.

EUREKA Programı’nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesi hedefiyle, her ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, TÜBİTAK ile diğer ülkelerde TÜBİTAK muadili kuruluşlar tarafından EUREKA ve EUROSTARS Programı çerçevesinde desteklenecektir.

Ar-ge çalışmalarının arttırılması ve teknolojik işbirliği olanaklarının geliştirilmesi hususunda, hedef ülkeler Güney Kore, İsviçre, Finlandiya ve İspanya olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ülkeler ile ilgili ikili proje çağrılarına ve detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

-http://www.eureka.org.tr/

Proje kapsamında işbirliği alanları olarak bilgi – iletişim teknolojileri, endüstriyel üretim, yeşil ve yenilenebilir enerji, biyoteknoloji ve biyomedikal teknolojiler ve ziraat konuları belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

  

Detaylı bilgi için TÜBİTAK irtibat kişisi:
Emre Yurttagül (tel: 0312 468 53 00 / 3461; e-mail: eureka@tubitak.gov.tr)