TÜRK-DANİMARKA İŞ KONSEYİ TOPLANTISI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER, 1 MART 2012, İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

Danimarka’nın önde gelen firma temsilcilerinden oluşan işadamları heyeti Türk firmalarla ticaret ve yatırım alanlarında işbirliklerini geliştirmek amacıyla 1-2 Mart 2012 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edeceklerdir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde Türk-Danimarka İş Konseyi tarafından Danimarka Sanayiciler Konfederasyonu işbirliğiyle 1 Mart 2012 Perşembe günü saat 13:00’da Point Hotel / Barbaros’ta Türk-Danimarka İş Konseyi Toplantısı ve İkili Firma Görüşmeleri gerçekleştirilecektir. İşadamları heyetine Danimarka Ticaret ve Yatırım Bakanı Pia Olsen Dyhr başkanlık edecek olup anılan Toplantı kapsamında söz alarak her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitapta bulunacaktır.

Dünyadaki rüzgar tribünlerinin %40’ının üreticisi ve önde gelen eczacılık ürünleri ihracatçısı olmasının yanı sıra Avrupa’da enerji verimliliğinde ilk sırada yer alan Danimarka ile ikili ticaretimiz son yılda büyük bir ivme kaydetmiş olup Danimarka’dan Türkiye’ye gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlarda da son dönemde sürekli bir artış gözlenmektedir. Türk firmaları açısından Danimarka firmaları ile başta bilişim, yenilenebilir enerji, denizcilik, inşaat/altyapı, gıda ve tekstil sanayii olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkanları mevcuttur.

Türk-Danimarka İş Konseyi Toplantısı programı ekte bilgilerinize sunulmakta olup Danimarkalı işadamları heyet listesi 11 Şubat itibariyle DEİK websitesinde (https://www.deik.org.tr/Konsey/43/4/70/%C3%96n%C3%BCm%C3%BCzdeki_D%C3%B6nem_Etkinlikleri.html) yer alacaktır. Anılan toplantıya katılmayı dileyen üyelerimizin ekte bulunan başvuru formunu doldurarak 24 Şubat Cuma mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna; faks: 0212 339 5065, dtuna@deik.org.tr) iletmeleri rica olunur.

Saygılarımla,

Taslak Program:
13.00- 13.30 Kayıt
13.30- 14.30 Açılış Konuşmaları
- Sn. Pia Olsen Dyhr, Danimarka Krallığı Ticaret ve Yatırım Bakanı
- Sn. Egemen Bağış, T.C. Avrupa Birliği Bakanı*
- Sn. Feyhan Yaşar, Türk-Danimarka İş Konseyi Başkanı
14.30- 14.45 Kahve Arası
14.45- 15.45 Sunumlar
- Danimarka İş ve Yatırım Ortamı, DI (Danimarka Sanayiciler Konfederasyonu)
- Türkiye İş ve Yatırım Ortamı, İSPAT (T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı)*
- Türk-Danimarka İşbirliğinde Başarılı Örnekler
15.45- 17.00 Networking & İkili Firma Görüşmeleri
*Teyit beklenmektedir.