TÜRK EKONOMİSİNE 10 YILLIK BAKIŞ

Ekim 2011’de Istanbul, Brüksel ve Washington’da yapılan üç çalıştayda Türkiye’nin ekonomi politiğinin çeşitli dallarındaki uzmanlar 2000-10 yıllarındaki değişikliklerin ne kadar önemli olduğu, kapsamlı ve sürdürülebilen bir büyüme için temelleri gerçekten ne kadar düzelttiği ve geride ne tip boşluklar ve zorluklar bıraktığı veya yarattığı üzerine fikir alış verişinde bulunmak için bir araya geldi.  Bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkan kitapta ortak noktalar ve kapsamlı görüşler tanımlandı.