TÜRK-JAPON İŞ KONSEYİ 19. ORTAK TOPLANTISI

Bilindiği üzere, 2010 yılı “Türkiye’de  Japon Yılı” olarak kutlanmıştı. Türkiye ile Japonya arasında gelişen ekonomik ilişkileri takip etmek, iki ülke arasında işbirliğini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Türk-Japon İş Konseyi tarafından 25 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da “Türkiye’de Japon Yılı” etkinliklerinin kapanış toplantısı niteliğinde “Türk-Japon İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı” gerçekleştirilmişti.

Son dönemde Japon firmalarının Türkiye pazarına olan ilgilerinin de gözle görülür bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. En büyük üç Japon bankasının da İstanbul temsilciliklerinin açılması bu ilginin en somut göstergesidir. Bu kapsamda Türk – Japon İş Konseyi 19.Ortak Toplantısı’nın 9 Nisan 2012 tarihinde karşı kanat kuruluşumuz Japonya İş Federasyonu “Keidanren” ile gerçekleştirilmesine ve devamında 10 Nisan 2012 tarihinde Türk ve Japon KOBİ’erinin bir araya getirileceği ayrı bir “İş Geliştirme Toplantısı düzenlenmesi” kararlaştırılmıştır.

Ortak Toplantı çerçevesinde düzenlenmesi planlanan oturumlarda Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut ve gelecek durumu ele alınacak olup enerji, altyapı, bankacılık ve finans, elektronik, bilişim teknolojileri, gıda ve otomotiv sektörlerinde Türk ve Japon şirketlerinin işbirliği olanakları değerlendirilecektir. Halihazırda Japon tarafından yaklaşık 60 büyük Japon grubunun temsilcileri toplantıya katılım teyitlerini vermişlerdir.  Bu firmalara ilişkin listenin bir bölümü ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Bu sayının toplantı tarihinde 100’ü geçmesi beklenmektedir.

Ziyaretin ikinci gününde ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayii, gıda ve gıdaya dayalı endüstriler, makine ve tekstil ve sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİlerimize yönelik 10 Nisan’da düzenlenecek toplantıda ikili görüşmelerin yanı sıra ilgili sektör derneklerinin de katılımları planlanmıştır.

İlişikte taslak programı yer alan söz konusu ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin ekte yer alan katılım formunu doldurarak 16 Mart 2012 Cuma gününe kadar DEİK’e iletmelerini rica ederiz. 

 

Ekler:
1. Tokyo Ziyareti Taslak Programı (1 sayfa)
2. Ortak Toplantı katılımı için teyit veren Japon firma ve kurum listesi
3. Katılım Formu (1 sayfa)