TÜRK- JAPON İŞ KONSEYİ TOKYO ZİYARETİ & 21. TÜRK- JAPON İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI / TOKYO

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türk – Japon İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe’nin Türkiye ziyareti vesile ile T.C Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’nın katılımları ile 3 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşmiştir.

Ülkemizde yıl içinde gündeme gelen Sinop nükleer enerji santrali , İzmir Körfezi köprü geçişi ve haberleşme uydusu, İstanbul Boğazı üçüncü köprüsü gibi projeler Japon şirketlerinin ülkemize olan ilgisini önemli ölçüde arttırmıştır.  Son dönemde üç büyük Japon bankasının ülkemize temsilcilik açması, Japon firmalarının Türkiye pazarına olan ilgilerinin en somut göstergesi olmuştur.

Bu kapsamda, Türk- Japon İş Konseyi 21. Ortak Toplantısı’nın 4 Ekim 2013 tarihinde  İş Konseyi karşı kanat kuruluşu Japonya İş Federasyonu “ Keidanren” ile işbirliğinde Tokyo’da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Ortak Toplantı çerçevesinde düzenlenmesi planlanan oturumlarda Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut ve gelecek durumu ele alınacak olup enerji, altyapı, bilişim teknolojileri, gıda ve kimya sektörlerinde Türk ve Japon şirketlerinin işbirliği olanakları değerlendirilecektir.

Ziyaret  çerçevesinde  Türk- Japon İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın yanısıra muhtelif sivil toplum kuruluşları ve resmi  kuruluşlar ile görüşmeler düzenlenmesi ve  katılımcıların ilgi duyacakları firmalarla özel randevuların tesis edilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ekli dosyada yer alan katılım teyit formunu doldurup, avans olarak 500 Avro’nun  yatırıldığına dair banka dekontuyla birlikte  en geç 13 Eylül  2013, Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Dilek  Morgül; Tel: +90 212 339 50 18, Faks: +90 212 270 37 84, e-mail: dmorgul@deik.org.tr)iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

Ekler:

  1. Tokyo Ziyaret Programı
  2. Katılım Formu