TÜRK-RUS İŞ KONSEYİ 16. ORTAK TOPLANTISI, 14 KASIM 2013, İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

1991 tarihinde kurulduğundan bu yana dönüşümlü olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda yapılan ve gündeme aldığı sorunlar ve katılımcıların nitelik ve niceliği açısından özel sektörde Türk – Rus ekonomik ve ticari işbirliğinin kilometre taşlarını oluşturan en önemli etkinliklerden birisi olan DEİK / Türk-Rus İş Konseyi Ortak Toplantısının, 14 Kasım 2013, Perşembe günü 09:30 – 18:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu yıl on altıncısı yapılacak olan İş Konseyi Ortak Toplantısı gündemine ağırlıklı olarak, tarım ve gıda üretimi, turizm ve sağlık turizmi, bölgesel işbirliği, lojistik, enerji alanında işbirliği konularının alınması öngörülmekte olup, toplantının taslak programı ekte sunulmaktadır.

Rusya’dan gelecek heyet listesi ve yine Rusya’daki karşı kanat başkanlığı ile mutabakat çerçevesinde nihai hale getirilecek olan etkinlik programı katılım teyidi veren üyelerimize bilahare bildirilecek olup, söz konusu etkinliğe katılmayı arzu eden firma temsilcilerimizin ilişikte yer alan katılım teyit formunu doldurarak en geç 11 Kasım 2013, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Nurengiz Eşki, tel: +90 212 339 50 54, 339 50 80, fax: +90 212 270 37 84, e-mail: neski@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımla.

 


Ekler :
- Taslak Program ( 2 sayfa)
- Katılım Formu (1 sayfa)