TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENECEK BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

Sayın Üyemiz,

Türk Standartları Enstitüsü’nden Kurulumuz’a iletilen yazıda; ülkemiz ile Suudi Arabistan Krallığı arasında artan ticaret hacmine paralel olarak TSE’nin Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) ile yakın işbirliği faaliyeti yürütmekte olduğu ve bu kapsamda anılan teşkilat ile protokoller ve ‘’ Kalite Markası ve Uygunluk Belgeleri Tanıma Programları ‘’ imzalamış olduğu iletilmiştir.

Bu çerçevede, TSE ile SASO arasındaki mevcut işbirliğini geliştirmek ve TSE Markasını Tanıma Programının uygulanması ile ilgili olarak seminerler düzenlemek amacıyla SASO yetkililerinin Türkiye’ye bir ziyarette bulunacakları belirtilmiştir.

Bu kapsamda, TSE tarafından 4 Eylül 2012 tarihinde TSE Gebze Kalite kampüsünde, 5 Eylül 2012 tarihinde TSE Ankara Merkez Teşkilatında ve 6 Eylül 2012 tarihinde TSE Ege Koordinatörlüğü/ İzmir’de bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Konuyla ilgilenen üyelerimizin aşağıda irtibat bilgileri yer alan yetkiliyle iletişime geçmeleri rica olunur.


Konuyu bilgilerinize saygılarımla sunarım.


TSE Gözetim Muayene Koordinasyon Müdürü
Meral Hemşeri
Tel : 0312 416 66 89
Fax: 0312 416 62 59
E-posta : mhemseri@tse.org.tr